Ông Hoàng Năm

Ông Hoàng Năm là con Vua Cha Bát Hải Động Đình, đứng hàng thứ năm trong Mười Ông Hoàng (Tứ Phủ Ông Hoàng). Ông được Vua Cha giao giữ sổ Đền Rồng. Ông không giáng sinh và có tích cho rằng Ngài giáng sinh là Hoàng Công Chất cùng thời với Ông Hoàng Tư là […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Ông Hoàng Tư

Ông Hoàng Tư là con Vua Cha Bát Hải Động Đình, đứng thứ tư trong Mười Ông Hoàng (Tứ Phủ Ông Hoàng). Ông được Vua Cha giao cai quản Thuỷ Phủ, giữ sổ Đền Rồng và Ông không giáng sinh. Sắc Phong: Thượng Đẳng Thần Thủy Cung Hoàng Tử MỤC LỤC Sự tích Ông Hoàng […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Văn Ông Hoàng Bơ

Chầu Văn Ông Hoàng Bơ  Trên điện ngọc rồng bay năm sắcDưới Động Đình ghềnh thác nguy ngaMênh mông một dải giang hàẦm ầm sóng vỗ xa xa bạc đầuLoài thuỷ tộc đâu đâu tìm đếnVượt vũ môn xuất hiện thần longBiến lên mặt nước lạ lùngÔng Hoàng Bơ Thoải chân dung khác thườngÔng Bơ […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Ông Hoàng Bơ

“Trên Thượng Thiên mây bay năm vẻ Dưới Thủy Tề nước rẽ làm đôiÔng Bơ lịch sự tốt tươiBiến trên mặt nước cưỡi đôi chép vàng” Tiệc chính ông Hoàng Bơ nhằm ngày 26/6 hàng năm.Riêng lễ hội tại Đền Vạn Ngang – Đồ Sơn – Hải Phòng là 3 ngày từ ngày 6 -8/3 (Xuất […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Văn Ông Hoàng Đôi

Chầu Văn Ông Hoàng Đôi Hoàng Đôi đem quân lên ngànĐùng đùng súng nổ dậy vang khắp trờiSớ văn tấu thỉnh khuyên mờiThỉnh Hoàng linh ứng ngự chơi đền nàyQuan Hoàng vạn phép trong tay Tam sanh sửa lễ khi nay khẩn cầu Ai thời căn số phải hầu Lập đàn thỉnh bóng, quy đầu làm tôi Thánh Hoàng […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Ông Hoàng Đôi

Sử sách lưu truyền về ngài là một vị tướng toàn tài, hay kinh sử, nhuần binh thư, trung thần phò vua hộ quốc. Thánh Ông Hoàng Đôi từng tham gia nhiều trận đánh trên thượng ngàn và sau này khi hiển thánh, được nhân dân nhiều vùng lập đền nghiêm cẩn thờ kính.”Hoàng Đôi […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Văn Ông Hoàng cả

Chầu Văn Ông Hoàng Cả Bóng trăng thanh ánh vàng phơi phới Động Đình hồ Bát Hải Long Vương Có ông Hoàng Quận phi phương Khi thăng thượng giới đẹp duyên cưỡi rồngChầu vua Đế Thích chính cung Bốn châu tám cõi tăng long có thừa Kiềng vàng thẻ bạc thoi đưa Đào tiên sớm […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Ông Hoàng Cả

Ông Hoàng Cả là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình, ông ở cõi Thượng Thiên, coi giữ sổ sách Thiên Tào. Có khi ông rong chơi khắp chốn khi chơi Thiếu Lĩnh, lúc chơi Non Bồng.Ông dạo khắp các nơi Bồng Lai, Tiên Cảnh, khi trên thượng giới ông cuỡi con Xích Long, […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Văn Chầu Bé Bắc Lệ

Chầu Văn Chầu Bé Bắc Lệ (Bản I) Trên sơn lâm ngôi cao mát mẻCon thỉnh mời Chầu Bé ngự chơiAi lên tới Cao Sơn xứ LạngHỏi thăm đền Chầu Bé nơi nao Hỏi ra Bắc Lệ đi vào Ngôi đền chầu ngự thấp cao mấy tầngNgàn cỏ hoa nghiêng mình rủ lá Bầy chim […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Bé Bắc Lệ

Chầu Bé Bắc lệ đứng hàng thứ mười một trong Tứ Phủ Chầu Bà. Thánh Bà anh linh quản cai xứ đất Bắc Lệ, Lạng Sơn và thường hay ngự đồng.Ngày 20 tháng 9 (ÂL) là ngày tiệc Chầu Bé. MỤC LỤC Thần TíchChống Giặc MinhDân Gian Tích Truyện Hầu Chầu Bé Bắc LệĐền Thờ  Thần […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI
1 2 3 7