Phú Khánh

Author Archives: Phú Khánh

Tìm hiểu Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ Việt Nam. Gìn giữ truyền thống thờ Mẫu của dân tộc Việt Nam.

Chầu Văn Chầu Năm Suối Lân

Chầu Văn Chầu Năm Suối Lân  Chầu Năm trên động Suối LânXe loan Thánh giá đằng vân Ngự đồngAi lên tới Suối Lân châu thổThăm cảnh rừng thác đỗ suối reoGiở trang tích cũ Lê triềuSuối Lân Công Chúa mĩ kiều diễm hương Nét đoan trang vẻ nhường ngọc tuyết Đôi mày ngài nửa khuyết […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Năm Suối Lân

Chầu Năm Suối Lân vốn là người Nùng, thuộc hàng thứ năm trong Tứ Phủ Chầu Bà. Quyền Bà cai quản sơn trang, cửa rừng. MỤC LỤC Thần TíchHầu Chầu Năm Suối LânĐền Thờ Chầu Năm Suối LânĐền Suối LânKết Luận Thần TíchChầu Bà giáng sinh vào thời Vua Lê Trung Hưng, tương truyền là […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Văn Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

CHẦU VĂN CHẦU ĐỆ TỨ KHÂM SAI Trấn Nam Thiên nữ trung Nghiêu ThuấnĐất Sơn Nam có đấng trâm anhQuý hương An Thái xã dânCó Chầu Đệ Tứ lưu danh dõi truyềnĐiều thời phụng mệnh Hoàng ThiênNgự đồng ảnh bóng khắp miền gần xaRa uy sát quỷ trừ tàChiêu tài tiếp lộc gần xa cho […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn được xem là hóa thân Mẫu Thượng Ngàn hoặc hầu cận bên Mẫu. Thuộc hàng thứ hai trong Tứ Phủ Chầu Bà, sau Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên.  MỤC LỤC Thần Tích Chầu Đệ Nhị Thượng NgànCon Vua Đế ThíchBách Thần LụcThần Tích Của Dòng Mo Họ HàGhi Chép Của […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên

Trong Tứ Phủ Chầu Bà, Chầu Bà Đệ Nhất Thượng Thiên ở hàng thứ nhất,  con Vua Ngọc Hoàng Thượng Đế.Truyền thuyết cho rằng, Ngài là chầu Quế hầu bên Thánh Mẫu Liễu hạnh. Quyền Bà giữ sổ Tam Tòa. MỤC LỤC Thần Tích Chầu Đệ Nhất Thượng ThiênCon Vua Khúc Thừa DụThời Nhà LêTướng […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI