Archive

Category Archives for "Chầu Văn"

Chầu Văn Ông Hoàng Bơ

Chầu Văn Ông Hoàng Bơ  Trên điện ngọc rồng bay năm sắcDưới Động Đình ghềnh thác nguy ngaMênh mông một dải giang hàẦm ầm sóng vỗ xa xa bạc đầuLoài thuỷ tộc đâu đâu tìm đếnVượt vũ môn xuất hiện thần longBiến lên mặt nước lạ lùngÔng Hoàng Bơ Thoải chân dung khác thườngÔng Bơ […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Văn Ông Hoàng Đôi

Chầu Văn Ông Hoàng Đôi Hoàng Đôi đem quân lên ngànĐùng đùng súng nổ dậy vang khắp trờiSớ văn tấu thỉnh khuyên mờiThỉnh Hoàng linh ứng ngự chơi đền nàyQuan Hoàng vạn phép trong tay Tam sanh sửa lễ khi nay khẩn cầu Ai thời căn số phải hầu Lập đàn thỉnh bóng, quy đầu làm tôi Thánh Hoàng […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Văn Ông Hoàng cả

Chầu Văn Ông Hoàng Cả Bóng trăng thanh ánh vàng phơi phới Động Đình hồ Bát Hải Long Vương Có ông Hoàng Quận phi phương Khi thăng thượng giới đẹp duyên cưỡi rồngChầu vua Đế Thích chính cung Bốn châu tám cõi tăng long có thừa Kiềng vàng thẻ bạc thoi đưa Đào tiên sớm […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Văn Chầu Bé Bắc Lệ

Chầu Văn Chầu Bé Bắc Lệ (Bản I) Trên sơn lâm ngôi cao mát mẻCon thỉnh mời Chầu Bé ngự chơiAi lên tới Cao Sơn xứ LạngHỏi thăm đền Chầu Bé nơi nao Hỏi ra Bắc Lệ đi vào Ngôi đền chầu ngự thấp cao mấy tầngNgàn cỏ hoa nghiêng mình rủ lá Bầy chim […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Văn Chầu Chín Cửu Tỉnh

Chầu Văn Chầu Chín Cửu Tỉnh Dâng văn Chầu Cửu xứ ThanhAnh linh hiển hách quyền hành gần xaĐồi Ngang hầu cận Mẫu Bà Sòng Sơn Phố Cát thực là trang nghiêmDung nghi tính hạnh thảo hiền Khăn điều áo thắm dịu hiền thanh tân Danh thơm truyền khắp xa gầnChầu Cửu linh ứng tài […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Văn Chầu Lục Cung Nương

Chầu Văn Chầu Lục Cung Nương (Bản I) Hương thơm một triện kính dângThỉnh mời Công Chúa Lục Cung ngự vềBắc Giang về ngả Chín Tư Lục Cung hiển Thánh đền thờ trang nghiêm Ai lên tới Suối Ngang Bắc Lệ Hỏi Thăm đền Chầu Lục nơi naoHỏi ra Đền Lũng mà vào Trên đền […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Văn Chầu Năm Suối Lân

Chầu Văn Chầu Năm Suối Lân  Chầu Năm trên động Suối LânXe loan Thánh giá đằng vân Ngự đồngAi lên tới Suối Lân châu thổThăm cảnh rừng thác đỗ suối reoGiở trang tích cũ Lê triềuSuối Lân Công Chúa mĩ kiều diễm hương Nét đoan trang vẻ nhường ngọc tuyết Đôi mày ngài nửa khuyết […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI
1 2 3 4