Archive

Category Archives for "Chầu Văn"

Chầu Văn Chầu Bé Bắc Lệ

Chầu Văn Chầu Bé Bắc Lệ (Bản I) Trên sơn lâm ngôi cao mát mẻCon thỉnh mời Chầu Bé ngự chơiAi lên tới Cao Sơn xứ LạngHỏi thăm đền Chầu Bé nơi nao Hỏi ra Bắc Lệ đi vào Ngôi đền chầu ngự thấp cao mấy tầngNgàn cỏ hoa nghiêng mình rủ lá Bầy chim […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Văn Chầu Chín Cửu Tỉnh

Chầu Văn Chầu Chín Cửu Tỉnh Dâng văn Chầu Cửu xứ ThanhAnh linh hiển hách quyền hành gần xaĐồi Ngang hầu cận Mẫu Bà Sòng Sơn Phố Cát thực là trang nghiêmDung nghi tính hạnh thảo hiền Khăn điều áo thắm dịu hiền thanh tân Danh thơm truyền khắp xa gầnChầu Cửu linh ứng tài […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Văn Chầu Lục Cung Nương

Chầu Văn Chầu Lục Cung Nương (Bản I) Hương thơm một triện kính dângThỉnh mời Công Chúa Lục Cung ngự vềBắc Giang về ngả Chín Tư Lục Cung hiển Thánh đền thờ trang nghiêm Ai lên tới Suối Ngang Bắc Lệ Hỏi Thăm đền Chầu Lục nơi naoHỏi ra Đền Lũng mà vào Trên đền […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI
1 2 3 4