Archive

Category Archives for "Chầu Văn"

Chầu Văn Phủ Thái Ninh

CHẦU VĂN PHỦ THÁI NINH Đệ tử con vọng bái khấu đầuCon tiến văn chầu cửa Phủ Thái NinhPhủ Thái Ninh trong miền Phụ DựcDanh tiếng đồn náo nức gần xaĐộng Đình sông vắng ngã baTối linh Thượng Đẳng trên tòa uy nghiĐôi bên ngựa đứng voi quỳPhượng thì đua múa hạc thì chầu lênTrước […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Văn Thỉnh Tam Tòa Thánh Mẫu

Chầu Văn Thỉnh Tam Toà Thánh Mẫu (Bản I) Tiết lương thiên tâm thành khấu đảoThỉnh tam toà Mẫu đáo đàn duyên”Nhang một triện dốc lòng dâng tiếnKhói ngạt ngào thấu đến Cửu Thiên”Thỉnh mời Đệ Nhất Thiên TiênThanh Vân Công Chúa Thượng Thiên ngự vềNgự ngôi cao cửu tiêu chính vịỞ trên trời sửa […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Văn Mẫu Liễu Hạnh

Chầu Văn Mẫu Liệu Hạnh (Phủ Dầy) Cung Quảng Hàn phất phơ bóng thỏ Người trấn gian ai tỏ sự tiên Vốn xưa dấu khí hạo nhiên Lúc vào Nguyệt điện lúc lên Thiên đàiVâng lệnh sai giáng sinh trần thế Lòng trần gian ai dễ biết hay Họ Trần Thiên Bản phủ Giầy Cù […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Bài Kinh Sám Mẫu

ĐỆ NHẤT THIÊN Y THÁNH MẪU Trước đền cảnh Mẫu Đèn rạng hương bayCúi đầu chắp tay con xin lạy MẫuChứng lòng con trẻ chí quyết theo BàLánh cõi trần ai mong về Tịnh ĐộThấy đời đau khổ lắm kẻ điêu tànSống kiếp lầm than vì chưa giác ngộNay con đã rõ dầu trễ hơn khôngChí […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Văn Mẫu Cửu Trùng

Chầu Văn Mẫu Cửu Trùng Thần Kim ngưỡng khởi tấu Chư TônToà vị dương dương yểm nhược tồnNguyện thỉnh Pháp âm thi diệu lựcTuỳ cơ phú cảm nạp trần ngôn Vận bốn mùa âm dương tuyết hảoLòng chí thành cầu đảo bình anĐăng trà hoa quả dâng lênLòng trên kính Đức Chúa Tiên Cửu TrùngNgự […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI