Archive

Category Archives for "Lục Vị Tôn Ông"

Quan Nam Tào Bắc Đẩu

Quan Nam Tào & Quan Bắc Đẩu phối thờ hai bên Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ.  Nam Tào ghi sổ sinh, Bắc Đẩu ghi sổ tử. MỤC LỤC Thần Tích Thần Thoại Việt NamĐền Thờ Quan Nam Tào Bắc ĐẩuKết Luận Thần Tích Thần Thoại Việt NamQuan Nam Tào, […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Quan Đệ Tứ Khâm Sai đứng hàng thứ tư trong Ngũ vị Tôn Ông, quyền quản cai Tứ Phủ, trấn giữ đồng bằng địa linh. Ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử.Sắc phong “Thiên Hựu Đại Vương Thượng Đẳng Tối Linh Thần” MỤC LỤC Thần TíchHầu Quan Lớn Đệ Tứ Khâm SaiĐền […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI