Chầu Văn Ông Hoàng Bơ

Chầu Văn Ông Hoàng Bơ 

Trên điện ngọc rồng bay năm sắc

Dưới Động Đình ghềnh thác nguy nga

Mênh mông một dải giang hà

Ầm ầm sóng vỗ xa xa bạc đầu

Loài thuỷ tộc đâu đâu tìm đến

Vượt vũ môn xuất hiện thần long

Biến lên mặt nước lạ lùng

Ông Hoàng Bơ Thoải chân dung khác thường

Ông Bơ Thoải đường đường dong mạo

Mặt nhường gương tiết tháo oai phong

Thanh xuân một đấng anh hùng

Toàn tài văn võ lầu thông mọi đường

Sáng tựa gương trần ai chẳng bụi

Bầu rượu tiên thơ túi xênh xang

Khăn thêu áo trắng đai vàng

Võ hài chân dận vai mang đôi hèo

Cưỡi ngựa bạch vai đeo cung tiễn

Tay kiếm trường trước điện bước ra

Thương dân trên cõi Sa Bà

Lòng tham chìm đắm đức hoà khó lên

Trước bệ ngọc Hoàng liền tấu đối

Lên cõi trần mở hội phúc duyên

Khâm sai Hoàng kíp băng miền

Phong lôi một trận nổi lên cõi phàm

Bạn tiên nữ xếp hàng rong ruổi

Cá kình nghê thẳng lối tiễn đưa

Sai quân dưỡng trực lên bờ

Trống dong cờ mở thực là nghiêm trang

Sắp hai hàng càng vàng tán tía

Kiệu vàng son nghi vệ bát âm

Tuần vương nghỉ gót dừng chân

Hoạ thơ Lý Đỗ ca ngâm đọ cờ

Tiệc xong lại chèo đua bẻ lái

Truyền chèo về Bát Hải dong chơi

Quỳnh Côi,Phượng Dực mấy nơi

Sông Thao,sông Cả qua chơi Lục Đầu

Chơi khắp hết sông Cầu sông Mã

Truyền ba quân các ngả thi đua

Lên rừng lấy gỗ chò hoa

Đem về dâng tiến vua cha Động Đình

Ngự Bắc kinh,Thăng Long quý địa

Phủ Tây Hồ tú khí danh lam

Dừng thuyền bái yết Mẫu Vương

Mẫu ban chấp chính cầm quyền vào ra

Cho coi sóc các toà cung nội

Riêng một bầu phượng ruổi loan ca

Đông Cuông, Tuần Quán các tòa

Cây cao bóng mát rườm rà tốt tươi

Đàn cá lội rõ mười không khác

Kết thành lầu dàn dặt đêm thanh

Trăng soi đáy nước thuỷ đình

Có thoi Hoàng thoải xinh xinh khác thường

Thoi sáng ánh kim cương lấp lánh

Biết bao người mến cảnh say sưa

Trách ai vô ý không ngờ

Qua không bái yết thực là khó van

Ai biết phép gia ban tài lộc

Độ cho người văn học thông minh

Hoàng về trắc giáng điện đình

Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường

Văn Chèo Đò Ông Hoàng Bơ (Bản I)

Vỉa

Trăng soi đáy nước thuỷ đình
Có thoi Hoàng thoải xinh xinh khác thường

Chèo đò

Nổi tiếng hò khoan (khoan khoan dô khoan)
Chèo đua bẻ lái (Khoan hò dô khoan)
Chèo về Bát Hải
Dong chơi Quỳnh Côi
Phụ Dực mấy nơi
Sông Thao,sông Cả
Qua chơi Lục Đầu
Dạo khắp đâu đâu
Sông Cầu sông Mã
Truyền quân các ngả
Lấy gỗ trò hoa (hoặc chò hoa)
Dâng tiến Vua Cha
Vua cha Động Đình
Lại ngự Bắc kinh
Thăng Long quý địa
Về Phủ Tây Hồ
Tú khí danh lam
Quay mũi thuyền sang
Về bản đền đây
Yến hội năm mây
Bạn tiên đón rước
Hoàng lên ngự đền.

Tác giả: Phúc Yên sưu tầm và chỉnh soạn 

Văn Chèo Đò Ông Hoàng Bơ (Bản II)

Vỉa:

Thuyền lan rước Mẫu qua sông
Độ cho trăm họ thoát vòng gian nan

Chèo đò:

Nổi tiếng hò khoan (khoan khoan dô khoan)
Chèo đua bẻ lái (Khoan hò dô khoan)
Quan Hoàng rước Vua
Rước Mẫu tuần hành
Long, xà, ngư, miết (miết là ba ba)
Cá kình theo sau
Tam giang, tứ hải
Tứ hải, cửu châu
Lý ngư vọng nguyệt
Đưa nhau tìm về
Lệnh truyền dâng nước
Dâng nước tức thì
Lên rừng tiến gỗ
đem về tiến Vua
Lấy gỗ xoan đào
Cùng gỗ trò hoa
Tiến Đức Vua cha
Vua cha Động Đình
Nổi hiệu lôi oanh
Vượt cửa Vũ môn
Qua ba vực sóng
Hiện hình Bạch Long
Chèo về đền đây
Tới bến đã rồi
Gác mái chèo bơi
Rước Ông lên đền.

Tác giả: Phúc Yên sưu tầm và chỉnh soạn 

Thơ Phú Ông Hoàng Bơ (Bản I)

Lau lách xạc xào, gió hiu hiu thổi
Nửa một khoang đầy, sưởi ấm hồn thơ
Tay nâng bầu rượu ngồi tựa mạn đò
Bút tiên nghiên ngọc hồn thơ lai láng
Thơ hỏi cung Hằng, (sao) lúc mờ lúc sáng
Trăng nhớ thương ai khi khuyết khi đầy
Hay còn vương vấn chi đây
Rượu tiên chưa cạn chia tay sao đành
Khoan nhặt mái chèo, cảnh đền bỗng tới
Trăng in hồ nước, soi mái tam quan
Tiếng mõ vang vang, rũ sạch lòng phàm
Trăng treo đầu núi, vào chùa niệm phật
Nam mô A di đà phật
Như lắng tai nghe, chuông chùa thức tỉnh
Hoàng vẫy tay gọi, các thanh đồng ơi
Bản đền đây, Hoàng đã tới nơi rồi
Lúc trở ra về, sao thưa trăng khuất
Vì mến thương hoàng, trăng ẩn nấp bên non
Thoi ông đi trở ánh trăng tròn
Lúc về trăng lặn chỉ còn bầu rượu túi thơ
Tay nâng bầu rượu, cạn tự bao giờ
Mỉm cười hoàng hẹn, mai chờ trăng lên

Thơ Phú Ông Hoàng Bơ (Bản II)

Động Đình tây hồ thu nguyệt huy
Tiêu Tương giang bắc táo hồng phi
Túy khách mãn thuyền ca Bạch trữ
Bất tri sương lộ nhập thu y.

Mực in vách phấn đề thơ
Hồ Tây sóng nước bây giờ là đây
Gió trăng chở một thuyền đầy
Của kho vô tận, biết ngày nào vơi

Phú nói:

Thuyền nan nhè nhẹ một con chèo
Thuyền Hoàng Bơ Thoải dạo Hồ Tây
Sóng dập dờn sắc nước trời mây
Bát ngát nhẽ ghẹo người du lãm
Yên thuỷ mang mang vô hạn cảm
Ngư long tịch tịch thục đồng tâm
Rượu lưng bầu mong mỏi bạn tri âm
Xuân vắng vẻ biết cùng ai ngâm họa
Gió hây hây không nức mùi nhang xạ
Nhác trông lên vách phấn đã đề bài
Thơ ai, xin họa một vài

Hát nói:

Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách
Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu
Người xuống ngựa khách dừng
Chén quỳnh mong cạn nhớ chiều trúc ti
Say những luống ngại chi chia rẽ
Nước mênh mang đượm vẻ gương trong
Đàn ai nghe vẳng bên sông
Chủ quên trở lại khách không vội về
Lần tìm sẽ hỏi ai đàn tá
Dừng dây tơ nấn ná làm thinh
Dời thuyền ghé lại bên ghềnh
Khêu đèn thêm rượu còn dành tiệc vui
Mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ
Tay ôm đàn che nử mặt hoa
Vặn đàn mấy tiếng dạo qua
Dẫu chưa nên khúc tình đà thoảng hay
Nghe não nuột mấy dây buồn bực
Dường than niềm tấm tức bấy lâu
Mày chau tay gảy khúc sầu
Dãi bày hết nỗi trước sau muôn vàn
Ngón buông bắt khoan khoan dìu dặt
Trước Nghê thường sau thoắt Lục yêu
Dây to dường đổ mưa rào
Nỉ non dây nhỏ khác nào chuyện riêng
Tiếng cao thấp lựa chen lần gây
Mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu
Trong hoa oanh ríu rít nhau
Nước tuôn róc rách chảy mau xuống ghềnh
Nước suối lạnh dây mành ngừng đứt
Ngừng đứt nên phút bặt tiếng tơ
Ôm sầu mang giận ngẩn ngơ
Tiếng tơ lặng ngắt bây giờ càng hay
Bình bạc vỡ tuôn đầy dòng nước
Ngựa sắt giong xô xát tiếng đao
Cung đàn trọn khúc thanh tao
Tiếng buông xé lụa lụa vào bốn dây
Thuyền mấy lá đông tây lạnh ngắt
Một vầng trăng trong vắt lòng sông
Ngậm ngùi đàn bát xếp xong
Áo xiêm khép nép hầu mong giải lời
Rằng xưa vốn là người kẻ chợ
Cồn Hà Mộ trước ở lân la
Học đàn từ thuở mười ba
Giáo phường đệ nhất chỉ đà chép tên
Gã thiện tài so phen từng khúc
Ả Thu Nương ghen lúc điểm tô
Ngũ Lăng chàng trẻ ganh đua
Biết bao thê thảm chuốc mua tiếng đàn
Vành lược bạc gãy tan dịp gõ
Bức quần hồng hoen ố rượu rơi
Năm năm lần lữa vui cười
Mải trăng hoa chẳng đoái hoài xuân thu
Tiếng chi đó nghe liền sớm tối
Cuốc kêu sầu vượn hót véo von
Hoa xuân nở nguyệt thu tròn
Lần lần tay chuốc chén son ngập ngừng
Há chẳng có ca rừng địch nội
Giọng líu lo buồn nỗi khó nghe
Tỳ bà nghe dạo canh khuya
Dường như tiên nhạc gần kề bên tai
Chọt tỉnh giấc gót hài xa lắc
Hội long vân dìu dặt còn đâu
Màn đem buông xuống một màu
Mơ mơ tỉnh tỉnh thấy đâu mơ màng

Phu Khanh Phú Khánh

Tìm hiểu Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ Việt Nam. Gìn giữ truyền thống thờ Mẫu của dân tộc Việt Nam.

View all posts