Ông Hoàng Cả

Ông Hoàng Cả là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình, ông ở cõi Thượng Thiên, coi giữ sổ sách Thiên Tào. Có khi ông rong chơi khắp chốn khi chơi Thiếu Lĩnh, lúc chơi Non Bồng.

Ông dạo khắp các nơi Bồng Lai, Tiên Cảnh, khi trên thượng giới ông cuỡi con Xích Long, khi dạo chơi trên mặt nước Ông Hoàng cưỡi lốt tam đầu cửu vĩ, ông khuông phù cho bách gia,người làm ăn buôn bán hoặc kẻ học hành khoa cử.

Sắc phong tước hiệu: Đông Hải Đại vương

Sự Tích Ông Hoàng Cả

Giáng Trần Vào Đời Nhà Lý

Đoàn Thượng (1181-1228) là vị tướng cuối thời nhà Lý đời vua Lý Cao Tông và Lý Huệ Tông.

Ông từng phò tá thái tử Sảm lên ngôi (Lý Huệ Tông). Ông cũng là chủ soái của sứ quân họ Đoàn ở lộ Hồng Châu, là một trung thần của nhà Lý. không thần phục sự chuyển giao từ Nhà Lý sang nhà Trần do Trần Thủ Độ sắp đặt trong lịch sử Việt Nam.

Có một giai thoại nói rằng vì biết tài của Đoàn Thượng nên sau khi diệt nhà Lý thì Trần Thủ Độ sai sứ giả chiêu hàng Thượng, nếu quy hàng thì sẽ được gả công chúa phong hầu nhưng ông không nghe.

Năm 1228, Trần Thủ Độ ngầm giao ước cùng Nguyễn Nộn mưu hẹn gặp 3 bên ở xứ Đồng Đao để làm lễ minh thệ. Đoàn Thượng sơ suất cả tin, vô tình y hẹn, đã một mình một ngựa đến xứ Đồng Đao mắc phải mưu của Thủ Độ và Nguyền Nộn đã bố trận phục sẵn, bị quân của Nguyễn Nộn giết chết chém đứt đầu ông rơi ở Hồng Châu (tức Bần Yên Nhân ngày nay) nhưng thân mình ông không ngã mà chạy về tận Mao Điền (Cẩm Giàng, Hải Dương ngày nay) mới ngã khỏi ngựa. Vì vậy trong nhân gian mới có câu "đầu Bần thân Mao".

Sau khi ông mất, được nhiều đời vua Nhà Trần, Nhà Lê, Nhà Nguyễn sắc phong là Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng Thượng đẳng thần.

Hầu Ông Hoàng Cả

Ông Hoàng Cả rất hiếm khi ngự đồng, Ông ngự áo đỏ  thêu rồng kết uốn thành hình chữ thọ, đầu đội khăn xếp có thắt lét đỏ. 

Ngài ngự về thường chỉ tấu hương, khai quang chứng đàn lễ. Đến nay gần như không thấy ai thỉnh được bóng hầu ngài.

Đền Thờ Ông Hoàng Cả

Đền thờ Đông Hải Đại vương Đoàn Thượng: Đền chính ở thôn Đoàn Thượng, xã Đoàn Thượng, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (là quê của ông) và ở làng Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (nơi ông hóa có lập đền thờ ông. 

Đền thờ Thánh Hoàng Cả: Ở Lý Nhân, Nam Hà nhưng đã bị phá, nay được thờ phối hương với đền thờ bà Vũ Nương và ở đền Trung suối Mỡ (Bắc Giang).

Trong dân gian ông được thờ ở rất nhiều nơi, là một trong những vị Thánh được dân thờ nhiều nhất tại Việt Nam. Hiện nay đã thống kê được có ít nhất 275 đình đền làng xã (Bắc Bộ) thờ Ngài, dân chúng tôn xưng ông là Thành Hoàng, ngài gia hộ bảo vệ cho dân chúng rất linh ứng.

Phu Khanh Phú Khánh

Tìm hiểu Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ Việt Nam. Gìn giữ truyền thống thờ Mẫu của dân tộc Việt Nam.

View all posts