Chầu Văn Chầu Chín Cửu Tỉnh

Chầu Văn Chầu Chín Cửu Tỉnh Dâng văn Chầu Cửu xứ ThanhAnh linh hiển hách quyền hành gần xaĐồi Ngang hầu cận Mẫu Bà Sòng Sơn Phố Cát thực là trang nghiêmDung nghi tính hạnh thảo hiền Khăn điều áo thắm dịu hiền thanh tân Danh thơm truyền khắp xa gầnChầu Cửu linh ứng tài […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Chín Cửu Tỉnh

Chầu Bà đứng hàng thứ chín trong Tứ Phủ Chầu Bà. MỤC LỤC Thần TíchHầu Chầu Chín Cửu TỉnhĐền Thờ Chầu Chín Cửu TỉnhKết Luận Thần TíchChầu Chín Cửu Tỉnh vốn là tiên nữ trên thiên đình, giáng sinh ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa hộ quốc cứu dân.Chầu Bà kề cận bên […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Bảy Kim Giao

Chầu Bảy đứng hàng thứ bảy trong Tứ Phủ Chầu Bà. Vốn là người Mọi ở Mỏ Bạch, Thái Nguyên. MỤC LỤC Thần Tích Chầu Bảy Kim GiaoHầu Chầu Bảy Kim GiaoĐền Thờ Chầu Bảy Kết Luận Thần Tích Chầu Bảy Kim GiaoChầu Bảy giáng sinh vào gia đình ở xứ đất Thanh Liên, Mỏ Bạch, […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Văn Chầu Lục Cung Nương

Chầu Văn Chầu Lục Cung Nương (Bản I) Hương thơm một triện kính dângThỉnh mời Công Chúa Lục Cung ngự vềBắc Giang về ngả Chín Tư Lục Cung hiển Thánh đền thờ trang nghiêm Ai lên tới Suối Ngang Bắc Lệ Hỏi Thăm đền Chầu Lục nơi naoHỏi ra Đền Lũng mà vào Trên đền […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Đệ Lục Cung Nương

Chầu Bà đứng hàng thứ sau trong Tứ Phủ Chầu Bà, vốn là người Nùng còn nhà lệnh tộc trên vùng Chín Tư Hữu Lũng, Lạng Sơn. Chầu Lục có danh hiệu khác:Lục Cung Tiên ChúaChầu Đệ Lục Cung NươngChúa Lục Cung Nương MỤC LỤC Thần TíchHầu Chầu Đệ LụcĐền Thờ Chầu Đệ LụcKết Luận […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI