Chầu Văn Mẫu Thượng Ngàn – Thánh Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn

CHẦU VĂN MẪU THƯỢNG NGÀN Nền linh hiển ngàn xưa chung túRiêng một tòa động phủ thiên nhiênChầu xưa vốn Đấng Cung TiênGiáng trần độ thế về miền Non XanhMây năm sắc long lanh Bảo ĐiệnNgát một màu hương chiện bao laNguồn đào khuya sớm vào raHoa tươi dường áo sen pha bóng hàiCảnh thoa […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Bài Kệ Sám Mẫu

Đệ Nhất Thiên  Y  Thánh Mẫu Đàn con đỏ nghe lời Mẫu dạyNay Tự biết mình lỗi quấy khôn cùngTrước thềm hoa phủ phục các cungLạy ơn Mẫu thứ dung tội trướcMuôn lạy Mẫu từ bi giáng phướcĐộ đàn con khỏi bước lưu lyCon cầu xin theo Mẫu quy yNguyện bỏ sạch tham sân si […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Mười Điều Mẹ Dạy

Mười Điều Mẹ Dạy Sắc Son Làm tôi cửa Thánh vuông tròn phải ghiTrước tiên Phật Thánh quy yThứ hai một nghĩa một nghì không saiBa thời kinh kệ hôm maiBốn nên hiếu thuận chẳng để ai phiền lòngNăm thời nhân đức chất chồngSáu nên trọn nghĩa tam tùng trung trinhBảy nên thờ cúng phụ […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Văn Thánh Mẫu Thiên Y A Na

Chầu Văn Mẫu Thiên Y A Na (Bản I) Chiêm Thành đất cũ Nha Quận quê xưaVâng lệnh trời giáng hạ chốn vườn dưaCông dưỡng dục sớm hôm ơn Triều PhụTài diện mạo dung nghi tuấn túNết Công dung ngôn hạnh đoan trangHỡi Kỳ Nam nức tiếng Thiên HươngGia điểm ngọc xứng trang quốc sắcBuổi […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI
1 5 6 7