Tag Archive

Tag Archives for " Chầu Bà Cửu Tỉnh "

Chầu Chín Cửu Tỉnh

Chầu Bà đứng hàng thứ chín trong Tứ Phủ Chầu Bà. Chầu bà vốn là tiên nữ trên Thiên Đình, giáng sinh ở đất Bỉm Sơn, Thanh Hóa, làm phúc giúp dân.Sau này khi thác hóa bà trở thành vị Chầu Bà kề cận, biên chép sổ sách bên Mẫu Liễu Hạnh. Danh hiệu: Chầu […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI