• Home
  • Chầu Văn Cửu Trùng Thánh Mẫu

Tag Archive

Tag Archives for " Chầu Văn Cửu Trùng Thánh Mẫu "

Chầu Văn Mẫu Cửu Trùng

Chầu Văn Mẫu Cửu Trùng Thần Kim ngưỡng khởi tấu Chư TônToà vị dương dương yểm nhược tồnNguyện thỉnh Pháp âm thi diệu lựcTuỳ cơ phú cảm nạp trần ngôn Vận bốn mùa âm dương tuyết hảoLòng chí thành cầu đảo bình anĐăng trà hoa quả dâng lênLòng trên kính Đức Chúa Tiên Cửu TrùngNgự […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI