Tag Archive

Tag Archives for " Mẫu Thiên Y A Na "

Chầu Văn Thánh Mẫu Thiên Y A Na

Chầu Văn Mẫu Thiên Y A Na (Bản I) Chiêm Thành đất cũ Nha Quận quê xưaVâng lệnh trời giáng hạ chốn vườn dưaCông dưỡng dục sớm hôm ơn Triều PhụTài diện mạo dung nghi tuấn túNết Công dung ngôn hạnh đoan trangHỡi Kỳ Nam nức tiếng Thiên HươngGia điểm ngọc xứng trang quốc sắcBuổi […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI