Tag Archive

Tag Archives for " Ông Hoàng Ba "

Ông Hoàng Bơ

“Trên Thượng Thiên mây bay năm vẻ Dưới Thủy Tề nước rẽ làm đôiÔng Bơ lịch sự tốt tươiBiến trên mặt nước cưỡi đôi chép vàng” Tiệc chính ông Hoàng Bơ nhằm ngày 26/6 hàng năm.Riêng lễ hội tại Đền Vạn Ngang – Đồ Sơn – Hải Phòng là 3 ngày từ ngày 6 -8/3 (Xuất […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI