Tag Archive

Tag Archives for " Quan Bắc Đẩu "

Quan Nam Tào Bắc Đẩu

Quan Nam Tào & Quan Bắc Đẩu phối thờ hai bên Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ.  Nam Tào ghi sổ sinh, Bắc Đẩu ghi sổ tử. MỤC LỤC Thần Tích Thần Thoại Việt NamĐền Thờ Quan Nam Tào Bắc ĐẩuKết Luận Thần Tích Thần Thoại Việt NamQuan Nam Tào, […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI