• Home
  • Văn Chầu Chín Cửu Tỉnh

Tag Archive

Tag Archives for " Văn Chầu Chín Cửu Tỉnh "

Chầu Văn Chầu Chín Cửu Tỉnh

Chầu Văn Chầu Chín Cửu Tỉnh Dâng văn Chầu Cửu xứ ThanhAnh linh hiển hách quyền hành gần xaĐồi Ngang hầu cận Mẫu Bà Sòng Sơn Phố Cát thực là trang nghiêmDung nghi tính hạnh thảo hiền Khăn điều áo thắm dịu hiền thanh tân Danh thơm truyền khắp xa gầnChầu Cửu linh ứng tài […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Chín Cửu Tỉnh

Chầu Bà đứng hàng thứ chín trong Tứ Phủ Chầu Bà. Chầu bà vốn là tiên nữ trên Thiên Đình, giáng sinh ở đất Bỉm Sơn, Thanh Hóa, làm phúc giúp dân.Sau này khi thác hóa bà trở thành vị Chầu Bà kề cận, biên chép sổ sách bên Mẫu Liễu Hạnh. Danh hiệu: Chầu […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI